Co nas wyróżnia

Maria Montessori

W swojej pracy z dziećmi w każdym wieku używamy elementów wychowania Marii Montesorri – metody nadal innowacyjnej i jeszcze mało popularnej – wierząc w jej podejście do dziecka. Tak jak ona i my chcemy uczyć najmłodszych samodzielności, wiary we własne siły, umiejętności obserwowania tego co dookoła, wypracowania szacunku do porządku i do pracy czy osiągnięciu spontanicznej samodyscypliny. Dzieciom, również tym najmłodszym, gotowi jesteśmy powierzać drobne zadania odpowiednie do wieku takie jak podlewanie własnych kwiatków, karmienie zwierząt czy dyżury podczas posiłków.

Reggio Emilia

Bliska jest nam również idea metody Reggio Emilia, która w polskich żłobkach i przedszkolach jest prawie całkiem nie znana. My też wierzymy w nieograniczony potencjał każdego dziecka. Kładziemy nacisk na obserwacje indywidualną naszych podopiecznych, by lepiej ich zrozumieć i właściwie odpowiadać na ich potrzeby – by stymulować i rozwijać mocne strony i wpierać te słabsze.

Metoda Mindfulness

Metoda Marii Montessori czy Reggio Emilia to nie jedyne sposoby, by pomóc młodemu człowiekowi w rozwoju. Mindfulness tłumaczona jako ‘uważność’, a dokładniej „stan świadomości będący wynikiem intencjonalnego i nieoceniającego kierowania uwagi na to, czego doświadczamy w chwili obecnej” to skupienie się na tym co dzieje się wewnątrz i na zewnątrz w danej chwili – nie wybieganie w przyszłość, ani nie wracanie do przeszłości. Uważamy, że ta umiejętność jest przydatna nie tylko dorosłym, ale również dziecku. Badania naukowe konsekwentnie wykazują pozytywny związek między cechą uważności a zdrowiem psychicznym. Ponadto praktyka uważności może być strategią zapobiegawczą mającą na celu powstrzymanie rozwoju problemów emocjonalnych. W naszej placówce mamy wiele technik wspomagających ową uważność począwszy do krótkich medytacji, poprzez zabawę indywidualną czy rozmowy z dzieckiem o tym co czuje i myśli w danej chwili jak wprost ukazywanie dziecku jak istotne jest bycie „tu i teraz”.

Ochrona środowiska

Elementem wyjątkowym w NUBO to zajęcia z ochrony środowiska. Zależy nam zarówno na edukowaniu młodych pokoleń, ale również by rosły wśród natury, a nie plastiku i oddychały świeżym, a nie zatrutym powietrzem. Stąd pomysł na rozpoczęcia i zakończenia roku podczas wspólnych pikników w lesie, hodowla małych zwierzątek, by uczyć dzieci właściwego obcowania z istotami żyjącymi, regularne odwiedziny psów czy codzienne wyjścia na spacery oraz comiesięczne większe wyprawy do lasu, ZOO czy  papugarni. 

Również podczas zajęć plastycznych wykorzystywać będziemy głównie materiały wtórne jak np. rolki po papierze toaletowym, plastikowe butelki czy makulaturę posiłkując się darami natury takimi jak kasztany, liście czy kamienie. Chcemy pokazać dzieciom, że do stworzenia pięknych dzieł nie konieczne są drogie materiały plastyczne, a wystarczy to czego używamy na co dzień.

Dziecięce Savoir Vivre

Dodatkowym atutem naszych placówek jest wprowadzenie zajęć z Savoir Vivru. Ważne jest, by dzieci podczas pobytu w Klubie Dziecięcym i Przedszkolu uczyły się nie tylko rzeczy niezbędnych do ich fizycznego i psychicznego rozwoju, ale również dobrych manier. Takie słowa jak „dzień dobry” czy „słucham” są podstawowym elementem funkcjonowania w społeczeństwie, które chcemy mądrze budować od najmłodszych lat.