Przedszkole Niepubliczne

Nasze Przedszkola powstają z myślą o dzieciach, które były podopiecznymi w prowadzonych przez nas Klubach Dziecięcych oraz nowych maluchach, z którymi dopiero zaczniemy przygodę. 

Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Nie zabraknie ani zajęć plastycznych ani ruchowych. Wiele aktywności przedszkolnych odbywać się będzie poza placówką. Zapewnimy różnego rodzaju atrakcje i aktywności, by każde dziecko znalazło coś dla siebie. Nie zapominamy tez o zwykłym przytuleniu, miłym słowie, indywidualnej uwadze czy o tym, jak ważne dla dziecka jest dostrzeżenie czego potrzebuje i jakie ma w sobie w danej chwili emocje.

Chętni rodzice otrzymają możliwość indywidualnych konsultacji z opiekunkami i opiekunami, by móc dopytać o rozwój swojego dziecka.

W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego organizowane będą: zajęcia dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia. Ponadto oferujemy zajęcia korekcyjno- ruchowe, muzyczno- taneczne, dogoterapię, zajęcia logopedyczne, spotkania teatralne i oczywiście różnego rodzaju atrakcyjne wyjścia, by lepiej poznać otaczający świat.

Przedszkole Niepubliczne NUBO oferuje rodzicom wsparcie, m.in. psychologów, a także dodatkowe szkolenia i spotkania z ciekawymi gośćmi .