Przedszkole Niepubliczne

Nasze Przedszkola powstały z myślą o dzieciach, które były podopiecznymi w prowadzonych przez nas Klubach Dziecięcych oraz nowych maluchach, z którymi dopiero zaczynamy przygodę. 

Kładziemy nacisk na bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój. Nie brakuje ani zajęć plastycznych ani ruchowych. Wiele aktywności przedszkolnych odbywa się poza placówką. Zapewniamy różnego rodzaju atrakcje i aktywności, by każde dziecko znalazło coś dla siebie. Nie zapominamy tez o zwykłym przytuleniu, miłym słowie, indywidualnej uwadze czy o tym jak ważne dla dziecka jest dostrzeżenie czego potrzebuje i jakie ma w sobie w danej chwili emocje.

Chętni rodzice mogą umawiać się na indywidualne konsultacje z opiekunkami i opiekunami, by móc dopytać o rozwój swojego dziecka.

W ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego organizowane są: zajęcia dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia. Ponadto oferujemy zajęcia korekcyjno- ruchowe, muzyczno- taneczne, dogoterapie, zajęcia logopedyczne, spotkania teatralne i oczywiście różnego rodzaju atrakcyjne wyjścia, by lepiej poznać otaczający świat.

NUBO Przedszkole Niepubliczne oferują również dla rodziców wsparcie m.in. psychologów, spotkania z ciekawymi gośćmi i dodatkowe szkolenia.